"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Tüketici Hakları Hukuku

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre "tüketici"; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında ise tüketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak ifade edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yanı sıra Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmelik, Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Devre Tatil Sözleşmeleri Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Paket Tur Sözleşmeleri Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bu konuyu düzenleyen hukuki metinlerdir. Adnan Gül Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak Tüketici Hakları Hukuku konusunda danışmanlık yapılmaktadır.

  • Tüketici hakem heyeti
  • Tüketici Mahkemeleri'nde görülen dava ve işler
  • Kapıdan satışa itiraz