"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nda İş Hukuku alanında şirketlere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca işçilerin işverenlerden olan her türlü hak ve alacaklarının takibi ve tahsili konusunda işçilere hukuksal destek sağlanmaktadır.

  • Kıdem ve ihbar tazminatı
  • Maddi ve manevi tazminat davaları
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği davaları
  • İşe iade davaları
  • İş kazası ve meslek hastalığı
  • İş sözleşmeleri
  • Hizmet sözleşmeleri
  • Toplu iş sözleşmeleri
  • İş sözleşmelerinin feshi
  • İşçi ve işveren ilişkileri konusunda şirket danışmanlığı