"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

İdare ve Vergi Hukuku

Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak şirket ve şahısların gerek idare ve gerekse vergi mevzuatından kaynaklanan her türlü hukuki sorunlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • İmar planı iptal ve itiraz davaları

 

Belediyeler ve diğer kamu kurumları düzenli bir kentleşme amacıyla imar planları yapmaktadırlar. Yapılan planlar nedeniyle mağdur olan kişiler planların değiştirilmesi için ilgili kurumlarda itirazda bulunma hakkına sahiptirler. Bu itirazların red edilmesi veya süresi içinde cevap verimemesi durumunda, cevap verilmesi beklenilmeden İdare Mahkemeleri veya Danıştay'da dava açılması mümkündür.

  • Tam yargı davası ve tazminat davaları
  • Ecri ve misil davaları
  • Vergi davaları
  • İptal davaları