"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Kamu İhale Hukuku

Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nda yerli ve yabancı şirketler ve şahsılara, yatırımcılara, kamu tarafından açılan ve Kamu İhale Yasası'na tabi her türlü ihalelerde ihalelerin hukuki durumları, ihalelerin şartnamaleri ve ihale işlemleri hakkında her türlü danışmalık ve dava hizmetleri verilmektedir. İhale ile ilgili yasal itiraz ve davalar açılmaktadır.

  • İhaleyi yapan kuruma itiraz
  • Kamu ihale kuruma itiraz
  • İdare ve danıştaya iptal davası
  • Uğranılan zararlar için tam yargı davası