"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Aile ve Miras Hukuku

Aile Hukuku; nişanlılık, evlenme, boşanma ve evliliğe ilişkin genel hükümleri içerisinde barındırmaktadır.

Miras Hukuku ise; miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen, intikal edilebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak aile ve miras hukuku konularında her türlü hukuki danışmanlık yapılmaktadır.

  • Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi)
  • Boşanma, nafaka, tazminat ve velayet davaları
  • Aile Hukuku'na ilişkin korunma önlemleri
  • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
  • Edinilmiş mallara katılma rejimi
  • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
  • Aile konutu ve uygulamaları