"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Bankacılık ve Finans Hukuku

Adnan Gül Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu, bankaların, finans ve faktoring ve varlık yönetim şirketlerinin her türlü hak ve alacak takipleri ve gerek bankacılık ve gerekse Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF'den ve mevzuattan kaynaklanan hukuki problemlerine danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  • Uluslararası sözleşmeler
  • Kredi sözleşmeleri
  • Sermaye yatırımları
  • İpotek ve teminatlı işlemler
  • Finansal kiralama
  • Para transfer işlemleri ve finansal yatırımlar