"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Enerji Hukuku

Sürekli gelişmekte olan dünya üzerinde insanlar ve insanların kullanımına sunulu makinelerin iş gücüne kaynak olarak çeşitli enerji kaynakları bulunmaktadır. Bu enerji kaynaklarının pek çoğu ise yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır. Enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin olarak hukuk düzeni kurallar çerçevesinde hareket etmeyi amaçlamaktadır. Enerji Hukuku'na ilişkin olarak Türkiye'deki mevzuatlar ise şunlardır; anayasa, uluslararası anlaşmalar, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu. Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak tüm bu alanlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Petrol kanunu
  • Doğalgaz kanunu
  • Elektrik piyasası Kanunu
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu karar ve uygulamaları