"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Deniz Hukuku

Deniz Hukuku; deniz ve okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan hukuksal sorunlar ile bunlarla hukuksal açıdan ilgilenen uluslararası ilişkilerin alt koludur. Ayrıca deniz ve okyanusların devletler arasında paylaşımı, buralardaki tüm faaliyetler ve deniz ve okyanus üzerinde işlenen suçlarda deniz hukukunun kapsamında yer almaktadır. Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu her türlü deniz hukukunu gerektiren konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Çarter parti hazırlama ve ihtilafları
  • Tip çarter/parti ve konşimento hakkında hukuki görüş verme
  • Gemi tutuklama ve tutuklu gemiyi kurtarma
  • Deniz Hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar
  • Yükün hasarı, ziyaı ve kaybı
  • Çatma, yardım ve kurtarma
  • Müşterek avarya
  • Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki
  • Gemi siciline tescil ve sicilden terkin, ipotek tesisi