"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Sporcu ve Spor Hukuku

Spor müsabakalarında ortaya çıkan haksız fiillerin hukuka uygunluğu konusu ceza hukuku ve özel hukuk bakımından değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Ceza Hukuku çerçevesinde ise söz konusu fiiller hukuka uygunluk sebebi içerisinde değerlendirilmektedir. Çünkü sportif faaliyetlerde meydana gelen zararlar kasten değil, taksirle ortaya çıktığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca spor hem 1982 anayasasında 17, 42, 48, 49, 59 maddelerinde temel bir hak olarak devlete karşı korunmuştur, hem de Medeni Hukukta Kişilik Hakları içerisinde MK 23. madde kapsamı içerisindedir. Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu fedarasyonlar aracılığı ile de sporcuların lisans ve transfer sözleşmeleri konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  • Federasyonlara hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Spor tahkimi (CAS)
  • Federasyon kararları ve uygulamalarına yönelik işlemler, itiraz ve başvuru yolları
  • Tahkim kurulu davaları
  • Sporcu sözleşmeleri, sporcu alacakları takip ve tahsiline yönelik davalar