"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Rekabet Hukuku

Günümüz rekabet otoritelerinin oynadıkları rol, global çağın trafiğinin adil bir biçimde akışını sağlamak ve yarışılabilir bir zeminin oluşmasını sağlamaktır. Rekabet Hukuku'nu düzenleyen 4054 sayılı kanun 1994 yılında kabul edilmiştir. Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nda Rekabet Kurumu'na başvurular, savunmalar ve tazminat davaları takip edilmektedir.

  • Birleşme, devralmalar ve ortak girişimler
  • İzin, muafiyet ve menfi tespitler
  • Rekabet Kurumu'na başvuru
  • Rekabet Hukuku üzerine hukuki mütalaa verilmesi
  • Özelleştirme uygulamaları ve ihaleler
  • Rekabet Hukuku'na aykırı davranıştan doğan tazminat davaları