"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Vergi Hukuku

Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu, Vergi Hukuku alanında bir vergi incelemesi sonrasında vergi ve/veya ceza hesaplanması, mükellefin bir iade ya da mahsup talebinin kabul edilmemesi, mükellefin kanuni temsilcilerine yurtdışı çıkış yasağı konması, mükellef şirket malvarlığının haczedilmesi ve bunun gibi durumların varlığı halinde bu sorunu yaşayan gerçek kişi veya şirketlerin hukuki sorunlarının çözümüne yardımcı olmaktadır.

  • Vergi uzlaşmaları
  • Vergi cezaları iptali
  • Yabancı şirketlere ve bireylere danışmanlık hizmeti
  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile ilgili danışmanlık hizmeti
  • Bankacılık vergileri hakkında danışmanlık