"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Gayrimenkul Hukuku

Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nda yerli ve yabancı mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara, taşınmazlarının hukuki durumları, mülkiyetlerinin devir, yönetim işlemleri hakkında her türlü danışmalık ve dava hizmetleri verilmektedir. Arsa, tarla ve bina  gibi gayrimenkulleri ile ilgili imar durumlarına itiraz edilmekte ve davalar açılmaktadır.Mortgage konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Ticari arsalar ve meskenler için hukuki inceleme expertiz raporu, yabancı gayrimenkul alıcıları için hukuki inceleme expertiz raporu düzenlenmektedir.

  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Meni müdahale davası
  • İzale-i şuyu (Ortaklığın giderilmesi)
  • Tahliye davaları ve kira tespit davaları
  • Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar
  • Kredi ve ipotekler
  • Gayrimenkul ekspertiz hizmetleri
  • Muvazaa davaları