"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Uluslararası Hukuk

Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu yabancı ülkelerde mevcut partner hukuk büroları ile birlikte bu ülkelerde müvekkillerinin her türlü hukuki işlemlerini takip ederek çözümlemektedir.

  • Yabancı ülkelerde verilmiş tahkim ve mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
  • Uluslararası tahkim, arabuluculuk ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Kanunlar ihtilafı
  • Uluslararası Ticaret Hukuku uygulamaları