"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Sağlık ve Tıbbi Ürünler Hukuku

Sağlık Hukuku, sağlık hizmetini sunan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve hizmet sunan kişileri denetlemekle görevli, en üst düzey kurum olan devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında, hizmetin sunumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren bilim dalıdır. Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu sağlık ve tıbbi ürünlerin lisanslanması konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  • Doktor hataları nedeniyle açılabilecek davalar
  • Tıbbi ürün lisans prosedürü hakkında danışmanlık
  • Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık
  • Sağlık ürünleri distribütörlük anlaşmaları