"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

23 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (Yönetmelik) ike aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerinde değişiklikler yapıldı.